Vi kan sköta ditt företags budget

ABK Ekonomitjänst i Stockholm - Vi håller koll på budgeten

Att upprätta och hantera ett företags budget handlar om att prognosticera för hur det kommer att gå för företaget i framtiden. Budget är grunden för allt framgångsrikt företagande. I många fall sträcker sig planeringen ett år framåt men under perioden kan budgeten behöva justeras pga att föreutsättningar har förändrats. ABK Ekonomitjänst är en pålitlig och erfaren redovisningsbyrå i Stockholm som kan tillsammans med dig upprätta en budget för ditt företag och därefter jämföra och analysera budgeten löpande mot periodens resultaträkning.

Kontakta oss

Aktiv budgetering och uppföljning

Våra redovisningskonsulter hjälper dig att upprätta budgeten för företaget och följer kontinuerligt upp den för att tidigt kunna flagga upp för avvikelser. Förutsättningarna för företaget kan ändras snabbt, därav vikten av uppföljning och flexibilitet.

Effektivisering och målkrav

Vi bistår med råd och anvisningar för hur företagets ekonomi kan effektiviseras genom mål som vi sätter i samråd med dig. Var vill du vara med ditt företag om 5 år?

Vi har olika budgetmodeller

Vi kan erbjuda olika budgetmodeller som kan användas av olika typer av bolag, oavsett storlek och bransch.

Kontakta oss