Redovisningsbyrå i Stockholm

ABK Ekonomitjänst - Fullservicebyrå med lång erfarenhet inom ekonomi

ABK Ekonomitjänst AB grundades 1995. Vi är en mindre byrå med nära relationer till våra kunder. Vi är anslutna till SRF som är en branschorganisation för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

Som medlem genomgår man löpande kvalitetskontroller för att säkra vårt arbete. Ett medlemskap förutsätter även att vi genomför kontinuerliga utbildningar gällande lagar och regler. Det är viktigt att du som kund känner förtroende för oss och vi jobbar aktivt för att förstå ditt företag och de utmaningar du ställs inför som företagare.

Det ska vara enkelt och tryggt att vara kund hos oss.

Kontakta oss

Kaisa Mattila

AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT

E-post: kaisa@abkekonomitjanst.se
Tel: 08-4447336

Jenny Malm

REDOVISNINGSKONSULT

E-post: jenny@abkekonomitjanst.se
Tel: 08-4447335

Rita Hanna

REDOVISNINGSKONSULT

E-post: rita@abkekonomitjanst.se
Tel: 08-4447333

Johanna Emsjö

REDOVISNINGSKONSULT

E-post: johanna@abkekonomitjanst.se
Tel: 08-4447334

Kari Korpelainen

GODKÄND REVISOR

E-post: kari@lundewalls.se
Tel: 08-4447337